BzuraRzeki A-J

Źródło rzeki Bzura

Przez 11 października 2018 No Comments

Bzura jest lewym dopływem Wisły. Swe źródło – podobnie jak Ner – Bzura umiejscowiła w Łodzi. I tym sposobem Łódź „szczyci” się mianem jedynego miasta, w którym „zaczynają” się dwie tak długie rzeki.

Źródło Bzury zlokalizowałem tuż przy ulicy Strykowskiej, czyli drodze krajowej numer 14.  Właściwsze będzie określenie: kiedyś stąd wypływała Bzura, gdyż jak inne źródła polskich rzek np. Noteć, Pilica, Ner, Prosna, początek rzeki stanowi suchy rów.

Coraz widoczniejsze jest stepowienie Polski.

Facebook