Autor bloga dostępny jest pod poniższym adresem mailowym:

 

brams0363@gmail.com