Autor bloga dostępny jest pod poniższym adresem mailowym:

 

serrex@wp.pl