Autor bloga, brams,  dostępny jest pod poniższym adresem mailowym: