Strona główna

Ogrzewanie ALDE 3020- instrukcja obsługi po polsku

Przez 24 września 2019 No Comments

ALDE 3020

UWAGA: poniższe tłumaczenie z dostępnych instrukcji w języku niemieckim i angielskim – choć starałem się jak mogłem – może zawierać błędy, nie jestem tłumaczem. Wspomagałem się  Google’em i własnymi zdolnościami gramatyczno-ortograficznymi.  Niektóre informacje – według mnie mniej istotne, lub nazbyt oczywiste – pominąłem.

ALDE COMPACT 3020

Niniejsze instrukcje dotyczą hydronicznego systemu grzewczego Alde Compact 3020 zainstalowanego w pojazdach rekreacyjnych (RV), jak szczegółowo opisano w normie ANSI 21.13-2014, CSA 4.9-2014.
Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji przed użyciem hydronicznego systemu grzewczego

System grzewczy posiada następujące zabezpieczenia:

Monitorowanie płomienia –  Gdy płomień zgaśnie, dopływ gazu jest wyłączany przez urządzenie monitorujące płomień.

Wyłączenie niskiego napięcia – Gdy napięcie spadnie poniżej 10,5 V dopływ gazu do palnika zostanie wyłączony.

Monitorowanie wentylatora wyciągowego – W przypadku awarii wentylatora wyciągowego dopływ gazu do hydronicznego systemu grzewczego zostaje odcięty.

Monitorowanie temperatury ciepłej wody – Przełącznik temperatury wody pomaga uniknąć nadmiernie wysokich temperatur wody powyżej 90 ° C.

1.INSTRUKCJA OBSŁUGI OGRZEWANIA HYDRONICZNEGO

System ogrzewania hydronicznego jest dostarczany z glikolowym płynem grzewczym. Jeśli płyn zostanie spuszczony z jakiegokolwiek powodu, należy go wymienić przed ponownym uruchomieniem ogrzewania. Gwarancja może zostać unieważniona, a ogrzewanie hydroniczne może zostać uszkodzone jeśli spróbujesz je uruchomić z niewielką ilością lub bez cieczy grzewczej. Jeżeli system grzewczy nie był używany przez pewien czas, sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym (patrz rysunek 1) przed próbą uruchomienia systemu. Kreska pokazuje minimalny poziom płynu zimnego.

Rys.1 Zbiornik wyrównawczy

1.1 OPIS HYDRONICZNEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO

Podgrzewacz  Alde Compact 3020 (rysunek 2) został zaprojektowany do

Rys.2 Nagrzewnica ALDE 3020

dostarczania zarówno ciepła, jak i ciepłej wody.

System ogrzewania  obejmuje zarówno palnik gazowy, jak i elektryczny element grzewczy i można z niego korzystać za pomocą gazu, prądem elektrycznym lub jednym i drugim.

System składa się z grzałki oraz zbiornika wyrównawczego (rysunek 1), który powinien być zainstalowany w najwyższym punkcie kampera. Sprawdź w instrukcji obsługi kampera, gdzie jest zainstalowany zbiornik wyrównawczy.

System ogrzewania hydronicznego działa poprzez cyrkulację gorącego płynu glikolowego przez rury i konwektory ciepła, podobnie jak system grzewczy stosowany w wielu domach. Wyposażony jest w 12-woltową elektryczną pompę obiegową, która służy do cyrkulacji ogrzanego płynu.

Konwektory cieplne znajdujące się w pobliżu podłogi kampera/przyczepy kempingowej umożliwiają podgrzewanie powietrza przez gorący płyn w układzie,  powietrze unosi się i krąży, aby ogrzać przestrzeń w kamperze. Układ jest również wyposażony we wbudowany zbiornik na wodę o pojemności ok. 8,5 litra.

Ogrzewacz na gaz w hydronicznym systemie grzewczym może wytwarzać około 12 litrów wody o temperaturze 40°C,  co pół godziny. Gdy używane są elektryczne elementy grzejne zamiast gazu do zasilania systemu, pojemność jest nieco mniejsza. Możesz użyć systemu grzewczego do podgrzania wnętrza kampera bez napełniania podgrzewacza wody.

NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJ WODY

Zbiornik gorącej wody o temperaturze powyżej 49° C może powodować poważne oparzenia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

System ogrzewania może dostarczać ciepłą wodę o temperaturze do 85° C. Aby zapewnić bezpieczną obsługę, należy użyć zaworu mieszającego ustawionego na temperaturę nie wyższą niż 48°C.

WAŻNE

ALDE Compact 3020 jest przeznaczony do współpracy z termostatem. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące sterowania systemem za pomocą panelu sterowania Alde 3020 (patrz rysunek 3),

Rys.3  Panel sterowania

który jest opcjonalną częścią systemu.

Jeśli twój samochód/przyczepa kempingowa ma zainstalowany inny system sterowania, zapoznaj się z instrukcjami dla tego systemu.

1.2 OGRZEWANIE GAZEM

Zaletą propanu jest to, że pozostaje w stanie gazowym nawet w tak niskich temperaturach,  jak -40°C. Z tego powodu propan chętnie stosowany jest w chłodniejszych klimatach. Butle z gazem zawierają gaz w postaci płynnej i gazowej. Po napełnieniu butli ciśnienie zamienia gaz w ciecz. Po otwarciu zaworu butli z gazem ciecz staje się ponownie gazem.

KORZYSTANIE Z OGRZEWANIA GAZOWEGO 

UWAGA: Temperatura spalin z palnika gazowego może wynosić do 200°C.

Po wybraniu pracy na gaz na panelu sterowania, automatycznie uruchamia się palnik gazowy i pompa cyrkulacyjna. Palnik gazowy i pompa działają dopóki termostat nie osiągnie ustawionej temperatury.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zgaśnie palnik gazowy, czujnik zostanie aktywowany, a system grzewczy podejmie próbę automatycznego ponownego uruchomienia (za około 10 sekund).

WARUNKI ŚNIEGOWE

Aby spalać gaz prawidłowo i bezpiecznie, palnik gazowy musi mieć odpowiedni dopływ powietrza. Niewłaściwy wlot powietrza może powodować nagromadzenie się CO2, co stanowi zagrożenie uduszeniem. Powietrze wlotowe do palnika gazowego dostaje się przez przewód kominowy, który jest zwykle instalowany z boku kampera/przyczepy kempingowej w pobliżu grzejnika. Podczas korzystania z systemu zimą należy się upewnić, że przewód kominowy jest wolny od śniegu i lodu.

1.3 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

Wszystkie hydroniczne systemy grzewcze Alde Compact 3020 wyposażone są w dwa elementy grzewcze 230V o maksymalnej mocy wyjściowej 950W każda, co wymaga 16-amperowego zabezpieczenia.

Po wybraniu wersji ogrzewania prądem na panelu sterowania elektryczne elementy grzejne uruchomią system grzewczy. Elementy grzewcze i pompa obiegowa są sterowane w taki sam sposób jak praca na gazie.

1.4 ZASADA KONWEKCJI

 • CYRKULACJA POWIETRZA

Zarówno gaz, jak i ogrzewanie elektryczne wykorzystują gorący płyn glikolowy do ogrzewania przestrzeni w kamperze. Aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik, zgodnie z zasadą konwekcyjnego ciepła, ważne jest, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza za łóżkami i za oparciami oraz za szafkami naściennymi (patrz rysunek 4).

Rys. 4 Cyrkulacja powietrza

                                                      Wywiewane powietrze

Wlot powietrza

Jeśli na podłodze kampera jest dopasowany dywan, upewnij się, aby nie utrudniał dopływu powietrza do konwektorów. Podobnie zwróć uwagę, aby poduszki lub koce nie zakłócały przepływu powietrza za oparciami mebli  i szafkami ściennymi gdyż niedrożność dopływu powietrza do konwektorów powoduje złe lub brak ogrzewania pojazdu.

1.5 KORZYSTANIE Z HYDRONICZNEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO

 • GORĄCA WODA UŻYTKOWA

System ogrzewania Alde Compact 3020 może dostarczać ciepłą wodę użytkową za pomocą gazu lub energii elektrycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji panelu sterowania.

Aby przygotować ciepłą wodę za pomocą hydronicznego systemu grzewczego:

 1. Upewnij się, że zbiornik wody kampera jest napełniony czystą wodą lub jest podłączony do kranu z bieżącą wodą.
 2. Napełnij zbiornik ciepłej wody czystą, świeżą wodą. Jeśli system grzewczy jest używany po raz pierwszy, lub nie był używany przez dłuższy czas, przepłucz go otwierając dowolny zawór ciepłej wody (np. baterię zlewozmywaka) umożliwiając przepływ około 12 litrów wody.
 3. Zamknij wszystkie kurki i uruchom grzanie wody za pomocą panelu sterowania. System ogrzewania hydronicznego może dostarczać ciepłą wodę o temperaturze temperatury do 85°C

Aby zapewnić bezpieczną obsługę, należy użyć zaworu mieszającego ustawionego na temperaturę nie wyższą niż 48°C.

 • KORZYSTANIE TYLKO Z GORĄCEJ WODY

Gdy wymagana jest tylko ciepła woda (na przykład w okresie letnim), nie trzeba zmieniać ustawień. System automatycznie obsłuży tę funkcję. Szczegółowe informacje na temat korzystania z ciepłej wody można znaleźć w instrukcji panelu sterowania.

 • PODUSZKA POWIETRZNA

Hydroniczny system grzewczy ma przestrzeń powietrzną, zwaną poduszką powietrzną, na górze zbiornika. To powietrze jest niezbędne do pochłaniania skoków ciśnienia. Zawsze odnawiaj poduszkę powietrzną po 10 dniach użytkowania. Można tego dokonać otwierając na kilka sekund zawór bezpieczeństwa/spustowy.

Poduszka powietrzna umożliwia ekspansję i pomaga chronić układ przed skokami ciśnienia z pompy wodnej.

WAŻNE

Aby utrzymać poduszkę powietrzną, zbiornik ciepłej wody należy opróżniać mniej więcej raz w tygodniu, aby zapewnić powstanie nowej poduszki powietrznej.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie należy uruchamiać dźwigni zaworu spustowego, dopóki układ grzewczy znajduje się pod ciśnieniem wody i / lub jest nadal ciepły.

 1. Wyłącz pompę wody. Zapoznaj się z instrukcją obsługi kampera, aby znaleźć lokalizację tego elementu sterującego.
 2. Otwórz wszystkie krany z wodą.
 3. Otwórz zawór bezpieczeństwa / spustowy, obracając dźwignię (patrz rys.5)
Rys. 5 Zawór bezpieczeństwa/spustowy

4.Zbiornik ciepłej wody będzie teraz opróżniany bezpośrednio pod pojazdem przez zawór bezpieczeństwa/spust. Sprawdź, czy cała woda jest opróżniona (około 7-10 litrów). Pozostaw zawór w pozycji otwartej aż do następnego użycia ogrzewania.

5. Sprawdź instrukcję obsługi kampera/przyczepy kempingowej, aby znaleźć lokalizację zaworu bezpieczeństwa/spustowego.

WAŻNE

Upewnij się, że automatyczny zawór zwrotny (patrz rysunek 6) jest otwarty i pozwala na wejście powietrza i że wąż nie jest zablokowany.

Rys. 6 Sprawdź położenie zaworu

1.6 PRZECHOWYWANIE I OKRES ZIMOWY

Na początku sezonu zimowego lub przed podróżą do miejsca, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia mrozu, kocioł należy przygotować do warunków zimowych. Czynność tę możesz wykonać za pomocą jednej z dwóch powszechnie stosowanych metod w systemach wodnych kampera:

 • Opróżnij zbiornik ciepłej wody w układzie, patrz „Opróżnianie zbiornika ciepłej wody w hydronicznym systemie grzewczym za pomocą połączonego zaworu bezpieczeństwa/spustowego”,
 • Metoda przeciwzamrożeniowa: Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kampera i napełnij system wodny nietoksycznym płynem przeciw zamarzaniu. Upewnij się, że płyn przeciw zamarzaniu wypływa z każdego kranu, aby zakończyć proces.

Również:

 • Wyłącz główne źródło zasilania hydronicznego systemu grzewczego. Główne zasilanie powinno być zawsze wyłączone, gdy pojazd nie jest używany.
 • Zamknij butlę z gazem.
 • Podczas mycia pojazdu uważaj, aby woda nie dostała się do otworu wentylacyjnego.

1.7 KONSERWACJA HYDRONICZNEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO

Naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika serwisu. Po serwisowaniu sprawdź poprawność działania.

1.8 PODŁĄCZENIA I WĘŻE GAZU 

WAŻNE

Instalacja gazowa musi być regularnie sprawdzana (najlepiej raz w roku) przez profesjonalistę, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków z połączeń lub węży.

Węże gumowe mają skłonność do wysychania i pękania, dlatego należy je wymieniać zgodnie z przepisami krajowymi, co najmniej raz na 5 lat. Sprawdź datownik na wężu.

UWAGA

System ogrzewania hydronicznego i jego elementy należy zawsze opróżniać z wody, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia, a kamper jest nieużywany. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych mrozem.

1.9 GLIKOLOWY PŁYN GRZEWCZY

Regularnie sprawdzaj poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Oznaczenia z boku wskazują maksimum i minimum poziomu płynu (patrz rysunek 7).

Rys.7

                                                                            Nakrętka do napełniania

Poziom płynu powinien wynosić około 1 cm powyżej minimalnego wskaźnika w zimnym zbiorniku.

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące napełniania hydronicznego systemu grzewczego.

Wodny układ grzewczy musi być wypełniony mieszaniną wody i glikolu. Używaj tylko wysokiej jakości gotowego glikolu (z inhibitorem) przeznaczony do aluminiowych systemów grzewczych. Glikol musi być oznaczony „GRAS” (ogólnie uznany za bezpieczny). Skontaktuj się z Alde, aby uzyskać listę zatwierdzonych dostawców glikolu.

Jeśli używasz stężonego glikolu, mieszanina powinna składać się z 60% wody destylowanej i 40% glikolu. Jeśli ogrzewanie będzie wystawione na działanie temperatur poniżej -25 ° C, zawartość glikolu należy zwiększyć, ale nie więcej niż 50%.

Wszelkie pojemniki na glikol muszą być nieskazitelnie czyste, a rury w systemie grzewczym muszą być wolne od zanieczyszczenia. Pomoże to powstrzymać rozwój bakterii w systemie. Zawartość glikolu należy sprawdzić na zbiorniku wyrównawczym za pomocą testera pH przed dolaniem nowego płynu, aby upewnić się, że stężenie glikolu w mieszaninie nie jest zbyt wysokie.

Jeśli poziom płynu spadnie z przyczyn innych niż parowanie, sprawdź wszystkie połączenia, kurki spustowe i śruby odpowietrzające, w tym odpowietrznik umieszczony na końcu konwektora.

OSTRZEŻENIE

Pamiętaj, aby dokładnie wyczyścić wszelkie ślady przeciekającego glikolu. Opłucz wodą i wytrzyj do sucha. Zalecany jest produkt glikolowy nietoksyczny.

WAŻNE

Mieszankę glikolu należy zmieniać co rok, aby zapewnić maksymalną skuteczność  inhibitora korozji.

1.10 NAPEŁNIANIE HYDRONICZNEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO PŁYNEM GLIKOLOWYM

WAŻNE

Napełnij hydrauliczny układ grzewczy przez zbiornik wyrównawczy, ręcznie lub za pomocą pompy napełniającej Alde, która jednocześnie uzupełnia i odpowietrza system. Aby kupić pompę do napełniania, skontaktuj się ze sprzedawcą Alde. W przypadku ręcznego napełniania usuń nakrętkę (patrz poprzednia strona, rysunek 7) ze zbiornika. Powoli wlej mieszaninę glikolu do zbiornika. Odpowietrz ogrzewanie systemu hydronicznego. Uzupełnij płyn, jeśli spadł jego poziom. Regularnie sprawdzaj nowo napełniony system grzewczy przez pierwsze dni działania.

1.11 ODPOWIETRZANIE SYSTEMU

W zależności od sposobu montażu rur po wypełnieniu systemu grzewczego mogą się tworzyć bąble powietrza w płynie glikolowym.  Świadczyć o tym może to, że ciepło jest uwalniane do rur na długości zaledwie około 60-90 cm od podgrzewacza, nawet jeśli pompa obiegowa działa.

W nowo napełnionym systemie grzewczym w zbiorniku wyrównawczym mogą tworzyć się małe pęcherzyki powietrza, powodując bulgotanie. Jeśli pompa obiegowa zostaje zatrzymana na kilka sekund, bąbelki zwykle znikają; jeśli jednak problem będzie się powtarzał, należy odpowietrzyć układ grzewczy, aby rozwiązać problem.

 • AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZANIE

Wszystkie hydroniczne systemy grzewcze sprzedawane w Ameryce Północnej wyposażone są w automatyczny odpowietrznik (patrz rysunek 8),

Rys. 8 Automatyczny odpowietrznik

który automatycznie odpowietrzy system. Jeśli nie masz automatycznego odpowietrznika śruba odpowietrzająca jest przymocowana do rury wylotowej w celu ręcznego odpowietrzenia.

 • RĘCZNE ODPOWIETRZANIE

Aby ręcznie odpowietrzyć hydrauliczny system grzewczy wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz pompę obiegową.
 2. Otwórz śrubę odpowietrzającą i pozostaw ją otwartą, aż zacznie wypuszczać wodę.
 3. Zamknij śrubę odpowietrzającą.
 4. Otwórz pozostałe śruby odpowietrzające w systemie (ich lokalizacja znajduje się w instrukcji obsługi kampera).
 5. Pozostaw śruby odpowietrzające otwarte, aż zaczną wypuszczać płyn, a następnie je zamknij.
 6. Uruchomić gaz na hydronicznym systemie grzewczym.
 7. Uruchom pompę obiegową i pozwól jej pracować przez chwilę.
 8. Sprawdź, czy rury i konwektory nagrzewają się.

WAŻNE

Nigdy nie otwieraj śrub odpowietrzających, gdy pompa jest uruchomiona, ponieważ spowoduje to wprowadzenie powietrza do układu.

TRWAŁA BLOKADA POWIETRZA

Jeśli blokada powietrzna utrzymuje się, spróbuj wykonać następujące czynności:

Przyczepy jednoosiowe:

 1. Zatrzymaj pompę obiegową.
 2. Opuść przód przyczepy tak daleko, jak to możliwe. Pozostaw go w tej pozycji na kilka minut, aby umożliwić przepływ powietrza w górę w systemie grzewczym.
 3. Otwórz śrubę odpowietrzającą w najwyższym punkcie. Pozostaw go otwartego, aż wyleje płyn glikolowy.
 4. Unieś przód przyczepy tak daleko, jak to możliwe i powtórz procedurę w tej pozycji.
 5. Ustaw przyczepę poziomo i uruchom pompę obiegową.
 6. Sprawdź, czy rury i konwektory nagrzewają się.

Przyczepy kempingowe lub dwuosiowe:

Najłatwiejszym sposobem odpowietrzenia układu ogrzewania jest umieszczenie pojazdu na pochyłej powierzchni lub podniesienie jednego końca pojazd za pomocą podnośnika. Odpowietrz układ grzewczy, jak opisano powyżej. Alternatywnie można odpowietrzyć układ za pomocą pompy do napełniania. Aby uzyskać taką pompę, skontaktuj się ze sprzedawcą Alde.

1.12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zawsze zaczynaj od sprawdzenia komunikatów o błędach na panelu sterowania. Jeśli usterka wystąpi w systemie, przyczyna usterki będzie pokazana na wyświetlaczu (komunikaty wyświetlane są tylko wtedy, gdy panel sterowania jest w trybie gotowości).

(Patrz rozdział 2.12 Komunikaty o błędach)

 • HYDRONICZNY SYSTEM GRZEWCZY NIE URUCHAMIA SIĘ NA GAZIE
 1. Sprawdź, czy w zbiorniku gazu znajduje się gaz. Jeśli jest pusty, napełnij zbiornik.
 2. Sprawdź, czy główny zawór gazu jest całkowicie otwarty. Jeśli nie, otwórz całkowicie zawór gazowy.

WAŻNE

Jeśli układ grzewczy nie był używany przez pewien czas lub jeśli butla gazowa została zmieniona na nową, zapalenie palnika gazowego w podgrzewaczu hydronicznym może potrwać dłużej niż zwykle. Sprawdź, czy podgrzewacz jest podłączony do zasilania elektrycznego (> 11V ).

 1. Sprawdź, czy bezpiecznik 12V podgrzewacza jest nienaruszony.
 2. Sprawdź, czy połączenia elektryczne są pewnie zamocowane.

Jeśli żadne z powyższych nie pomoże, skontaktuj się z warsztatem serwisowym.

 • ELEKTRYCZNY ELEMENT GRZEWCZY NIE DZIAŁA

Działanie układu elektrycznego 230V stwarza ryzyko porażenia prądem. Nie próbuj serwisować ogrzewania elektrycznego samodzielnie.

 1. Sprawdź, czy w pojeździe jest napięcie elektryczne (230V ~).
 2. Sprawdź, czy przekaźniki zamontowane w podgrzewaczu zapalają się (słychać kliknięcie przekaźników, gdy element grzejny jest włączony na panelu sterowania). Jeśli żadne z powyższych nie pomoże, skontaktuj się z warsztatem serwisowym.

1.13 WAŻNE INFORMACJE

 • Zawsze wyłączaj główny wyłącznik ogrzewania, gdy pojazd nie jest używany.
 • Palnik gazowy nie może działać podczas tankowania pojazdu lub napełniania stałego zbiornika LPG.
 • Podczas mycia pojazdu nie rozpylaj wody bezpośrednio w kierunku kanału dymowego.
 • Podczas biwakowania w warunkach zimowych upewnij się, że zawory spalin i powietrza wylotowego są wolne od śniegu i lodu.
 • Pojazd może być ogrzewany, nawet jeśli podgrzewacz ciepłej wody w kotle nie jest napełniony wodą.
 • Palnik gazowy i element elektryczny mogą być obsługiwane jednocześnie.
 • Zawsze opróżniaj zbiornik ciepłej wody w hydronicznym systemie grzewczym, gdy występuje ryzyko mrozu i gdy pojazd jest nieużywany. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do poważnego uszkodzenia przez mróz.
 • Zawsze wymieniaj poduszkę powietrzną w zbiorniku ciepłej wody po 10 dniach użytkowania, aby utworzyć nową poduszkę powietrzną. W tym celu wystarczy otwarcie zaworu bezpieczeństwa / spustowego w hydronicznym systemie grzewczym na kilka sekund.
 • Zawsze utrzymuj odpowiedni poziom glikolu etylenowego.
 • Mieszanina glikolu etylenowego powinna być zmieniana co dwa lata, ponieważ niektóre właściwości, takie jak ochrona przed korozją, pogarsza się z czasem. Pominięcie zmiany płynu może spowodować uszkodzenie przez mróz, korozję, rozwój bakterii i / lub przegrzanie.
 • Płyny do sterylizacji wody mogą powodować szkodliwą korozję stali nierdzewnej w kotle. Zawsze czytaj etykiety danych dotyczących zastosowanych dodatków i przed użyciem upewnij się, że system został wypłukany ze wszystkich dodatków.
 • Twarda woda to woda o wysokiej zawartości rozpuszczonych minerałów, zwłaszcza wapnia. Jeśli kocioł jest używany z twardą wodą przez dłuższy czas, zainstaluj filtr wody. Twarda woda może prowadzić do gromadzenia się kamienia wapiennego, który może zmniejszyć funkcjonalność systemu.

WAŻNE

Zamknij główny zawór gazu w następujących okolicznościach:

 • W przypadku podejrzenia wycieku z instalacji gazowej.
 • Gdy pojazd nie jest przeznaczony do użytku.
 • Ustawodawstwo kraju, w którym przebywasz, może wymagać zamknięcia głównego zaworu gazu, gdy pojazd jest w ruchu.
 • Podczas naprawy hydronicznego systemu grzewczego.
 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL STEROWANIA 3020 

2.1 URUCHAMIANIE KOTŁA

 1. Panel sterowania i hydroniczna instalacja grzewcza jest wyłączona.
 2. Aby uruchomić system grzewczy, naciśnij przycisk Wł./Wył

pojawi się ekran startowy. Kocioł zaczyna pracę według ostatnio wybranego ustawienia.

Zapalenie się zielonej diody LED obok przycisku wł./wył świadczy o załączeniu się systemu ogrzewania.

WAŻNE

Jeśli „Jasność w trybie czuwania” jest ustawiona na Wył., Wyświetlacz gaśnie po przejściu w tryb czuwania, ale świeci po naciśnięciu przycisku ekranu. Patrz ustawienia w rozdziale 2.10, sekcja 8.

Zegar

A. Zegar pokazuje dzień i godzinę – Ustawianie zegara jest pod 2.10, sekcja 4.

B. Temperatura zewnętrzna – Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana, jeśli  czujnik jest zainstalowany.

C. Temperatura wewnętrzna – Temperatura w pomieszczeniu  wyświetlana jest automatycznie.

D. Pompa cyrkulacyjna – Ten symbol jest wyświetlany podczas działania pompy cyrkulacyjnej.

E. 230V –  Ten symbol jest wyświetlany, gdy napięcie 230 V jest podłączone do kotła.

F. Przycisk MENU – Przycisk do zmiany ustawień.

G. Przycisk wł. / Wył – Wyłączanie / włączanie kotła.

2.3  Z TRYBU GOTOWOŚCI DO MENU USTAWIEŃ

W trybie gotowości wyświetlana jest temperatura wewnętrzna, a temperatura zewnętrzna może być wyświetlana, jeśli podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej. Podświetlenie ekranu panela zapala się po naciśnięciu ekranu lub wciśnięciu przycisku MENU. Rozpoczęcie ustawień rozpoczyna wciśnięcie przycisku MENU. Zapala się podświetlenie i można ustawić dostępne funkcje ogrzewania. Ustawienia zapisywane są automatycznie po 10 sekundach. Panel sterowania automatycznie powraca do trybu gotowości po 30 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk (lub jeśli zostanie naciśnięty przycisk MENU w menu Ustawienia).

 1. Panel sterowania w trybie gotowości
 1. Panel sterowania w menu ustawień.

2.4 USTAWIANIE WYMAGANEJ TEMPERATURY 

Temperaturę można ustawić w zakresie od +5°C do +30°C w krokach co 0,5 ° C. Ciepła woda jest zawsze dostępna kiedy kocioł jest włączony i działa na gazie  i / lub 230V..

 • Wyświetlana temperatura jest ustawioną temperaturą (w tym przypadku 72 °F, czyli 22 ° C).
 • Podnieś temperaturę, naciskając przycisk +. Obniż temperaturę, naciskając przycisk -.
 • Ustawienia są gotowe, a centralne ogrzewanie będzie krążyć w układzie.

2.5 GORĄCA WODA DOMOWA 

Istnieją trzy różne możliwości regulacji hydraulicznego systemu grzewczego w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę:

brak ciepłej wody, normalna praca i dodatkowa ciepła woda.

 

 1. Brak ciepłej wody. Jeśli gorąca woda nie jest potrzebna, naciśnij przycisk „-”. (symbol jest pusty) Jeśli aktywowana jest automatyka nocna lub dzienna (patrz 2.10, rozdziały 1 i 2) lub grzanie ciepłej wody jest wyłączone, nie można przygotować ciepłej wody. Symbole plus i minus są wtedy szare.
 1. Normalna praca. Jeśli wymagana jest ciepła woda, naciśnij przycisk „+” (symbol „prysznica” będzie wówczas półcieniowany). Jeśli funkcja 10.12 (Ogrzewanie podłogowe *) została ustawiona na Kontyn., nie będzie można wybrać tej opcji. Gdy tylko ciepła woda jest wymagana (np. w lecie lub gdy nie ma potrzeby ogrzewania kampera) nie trzeba dokonywać żadnych ustawień; system grzewczy obsługuje tę funkcję automatycznie.

3. Dodatkowa ciepła woda. Jeśli potrzebujesz więcej ciepłej wody, można tymczasowo zwiększyć temperaturę wody do około 65° C. Naciśnij  przycisk „+”, aby symbol był całkowicie zacieniony (czarny). System powróci do normalnej pracy po 30 minutach. Gdy wybierzesz tę opcję pompa cyrkulacyjna zatrzyma się.

Jeśli w sekcji 2.10  (Ogrzewanie podłogowe *) jest ustawionie na Kontyn., funkcja ciągłej pracy pompy jest wyłączona na 30 minut, a po tym czasie ponownie podejmuje pracę.

2.6 OGRZEWANIE ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Aby włączyć ogrzewanie za pomocą elektryczności postępuj w następujący sposób. Ustaw poziom mocy zgodnie z bezpiecznikiem dla dostarczanej energii elektrycznej,  lub ustaw moc na maks. (2 kW) i użyj monitora obciążenia * (nr części 3010 642)

Jeśli wybrano zarówno prąd, jak i gaz, można ustawić priorytet, czyli wybrać które medium będzie działać jako podstawowe (patrz 2.10, sekcja 3).

 1. Uruchom i wybierz zadaną moc (Off, krok 1, krok 2) za pomocą przycisku + lub – . Ustawiona wartość jest wyświetlana na ekranie.

Po aktywacji symbol plusa zmienia kolor na zielony.

 1. Ustawienia są gotowe i kocioł pracuje z wybraną temperaturą.
 2. Aby wyłączyć tryb elektryczny, przejdź przyciskiem – do Poza (Off)

2.7 OGRZEWANIE GAZEM   

Postępuj w następujący sposób, aby włączyć ogrzewanie kampera gazem.

Jeśli wybrano zarówno prąd, jak i gaz, można ustawić priorytet, patrz 2.10, sekcja 3.

 1. Naciśnij symbol płomienia. Ogrzewanie gazem jest aktywowane i symbol płomienia zmienia kolor na zielony.
 2. Ustawienia zostały zakończone, a ogrzewanie będzie działaś według nastawień.
 3. Aby wyłączyć pracę na gazie, naciśnij symbol płomienia, który zmieni kolor na niebieski.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, zapoznaj się z instrukcjami producenta pojazdu.

2.8 MENU NARZĘDZIA

Można przejść z menu Ustawienia do menu Narzędzia (Tools). W menu Narzędzia możesz uzyskać dostęp do kolejnych funkcji panelu sterowania opisanych w rozdziale 2.9 Menu narzędzi – funkcje.

 1. Naciśnij symbol Narzędzia, aby uzyskać dostęp do menu Narzędzia.

2.9 MENU NARZĘDZIA – FUNKCJE

Gdy jesteś w menu Narzędzia, możesz użyć narzędzi opisanych poniżej. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi polami narzędzi naciskając symbole strzałek w górę lub w dół. Zawsze możesz wyjść z menu Narzędzia, naciskając przycisk MENU.

WAŻNE

Funkcje oznaczone gwiazdką (*) wskazują, że symbol funkcji jest wyświetlany na panelu sterowania nawet jeśli funkcja akcesoriów nie jest zainstalowana.

 1. Automatyka nocna       Automatycznie zmienia niektóre funkcje w ciągu nocy. Można ustawić, aby miało to miejsce każdej nocy lub w określone noce tygodnia.

Funkcje, które można zmienić to:

 • temperatura
 • • * zmiana czujnika pokojowego
 • • wyłączenie ciepłej wody
 • * Klimatyzacja w trybie cichym
 1. Automatyka dnia       Automatycznie zmienia niektóre funkcje, np. jeśli nie ma Cię przez chwilę w ciągu dnia. Możesz wybrać, gdy jest to  codziennie, lub w określonym dniu tygodnia. Funkcje, które mogą być zmieniane w ciągu dnia:
 • Zmiana temperatury • Wyłączenie gorącą wodę
 1. Ustawienie Prio     Dzięki tej funkcji możesz wybrać priorytety: elektryczność lub gaz jako główne źródło zasilania systemu.
 2. Zegar        Zegar należy ustawić, jeśli chcesz korzystać z timera podgrzewania silnika, noc i /lub tryb dzienny lub automatyczny start z zegarem. W przypadku utraty zasilania 12 V zegar zatrzyma się i nie będzie już wyświetlany.
 1. Powrót      Naciśnij ten symbol, aby powrócić do poprzedniego menu. Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, zapoznaj się z instrukcjami producenta pojazdu.
 2. * Ustawienie czujnika pokojowego     Wybierz czujnik temperatury, który będzie aktywny (czujnik w salonie, czujnik w sypialni, czy w panelu). Jeśli wybrano Auto, czujnik w panelu jest aktywny i automatycznie przełączy się na czujnik pokojowy (sofa i / lub łóżko) jeśli jest podłączony. Jeśli są podłączone dwa czujniki pokojowe, ten dla części dziennej będzie aktywny (sofa).
 3. Symbole strzałek       Przechodź między różnymi polami narzędzi, naciskając symbole strzałek w górę lub w dół. Możesz zawsze opuszczać menu Narzędzia, naciskając przycisk MENU.
 4. Oświetlenie tła      Ekran gotowości można ustawić w trzech różnych trybach: Ciemny, Jasny i Odwrócony . Ciemny: wyłącza oświetlenie tła. Naciśnij ekran lub przycisk Menu, gdy tryb gotowości jest włączony, pojawi się ekran włączony, ale wraca do ciemności po 30 sekundach, jeśli panel nie zostanie dotknięty. Jasny : Oświetlenie tła w trybie gotowości.

Odwrócony : Odwrócone oświetlenie tła w trybie oczekiwania. Tryb oczekiwania włącza się automatycznie po 30 sekundach, jeśli panel nie zostanie dotknięty.

Jasność można ustawić na trzy poziomy (1-3). ° C  ° F

 1. Celsjusz / Fahrenheit      Zmień temperaturę z Celsjusza na Fahrenheita.
 2. * Monitor obciążenia        Ta funkcja służy do zapobiegania  przeciążenia 230V. Jeśli całkowity pobór mocy przekracza
  wartość zadaną, moc podgrzewaczy hydronicznych będzie
  automatycznie zmniejszona. Do obsługi zmian napięcia
  można wybrać różne zabezpieczenia. Ustaw niższą wartość, jeśli nie znasz wartości obciążenia.
 3. * Booster           Istnieją dwie możliwości sterowania prędkością wentylatora. Uruchomienie i zatrzymanie wentylatora kontroluje  hydroniczny system grzewczy. Jeśli uruchomi się pompa cyrkulacyjna kotła, wentylator zostanie włączony, wzmacniacz również się uruchomi. Po zatrzymaniu pompy cyrkulacyjnej wentylator będzie nadal pracował przez ok. sześć minut. Następnie pompa uruchomi się ponownie, zapewniając w ten sposób automatyczne sterowanie wentylatorem wspomagającym.
 4. * Ogrzewanie podłogowe     Ta funkcja reguluje ogrzewanie podłogowe pracy pompy w odstępach czasu, co oznacza, że pompa ogrzewania podłogowego działa 5 minut, a następnie wyłącza się na 5 minut, kiedy ciepło jest wymagane.

Tryb: Wybierz Opóźnienie lub Kontynuuj. Ogrzewanie podłogowe jest włączane w jednym z tych trybów.

W trybie wyłączenia (Cont.), ogrzewanie podłogowe jest wyłączone.

W trybie Cont., temperatura w pojeździe może stać się wyższa niż pożądana, ponieważ kontrola ciepła jest wyłączona.

Opóźnienie (Delay) : Pompa ogrzewania podłogowego jest włączona przez pewien czas po wyłączeniu pompy cyrkulacyjnej. Ten czas można ustawić na 15, 30 lub 120 min.

 1. * Podgrzewacz silnika            Ta funkcja umożliwia korzystanie z systemu grzewczego do podgrzewania silnika w samochodzie kempingowym, autobusie itp.

Uruchomienie podgrzewacza silnika: Naciśnij przycisk oznaczony Wyłączony. Tekst zmieni się na Wł.,  przycisk zmieni kolor na zielony. Następnie ustaw wymaganą godzinę i dzień rozpoczęcia. Rozpocznie się nagrzewanie silnika o określonej godzinie i dniu. Ogrzewanie jest wtedy aktywne przez 60 minut i zatrzyma się automatycznie. Zegar w panelu sterowania musi być ustawiony na funkcję do pracy.

 1. Automatyczny wzrost temperatury    Piec uruchomi się o 2 nad ranem (jeśli zegar jest ustawiony) zgodnie ze wskazówkami dla „Extra hot water” przez 30 minut (patrz 2.5, Ciepła woda użytkowa)
 2. Przesunięcie (regulacja temperatury)    Korzystając z tej funkcji, możesz skalibrować temperaturę na panelu sterowania, jeśli zauważysz że temperatura pokojowa nie jest taka sama jak temperatura pokazana na panelu. Dotyczy to również czujnika temperatury zewnętrznej.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, patrz producent pojazdu instrukcje.

 1. Tryb dużej wysokości       Z funkcji należy korzystać tylko wtedy, gdy system grzewczy jest zasilany gazem na wysokościach powyżej ok. 3000 stóp (1000 m).

Uruchom ogrzewanie hydroniczne w trybie dużej wysokości. Podczas ogrzewania gazem na dużych wysokościach użyj propanu, aby uzyskać stabilne spalanie.

 1. Pompa cyrkulacyjna         

WAŻNE

Pompa zdalnego sterowania musi być zainstalowana przed użyciem tej funkcji (patrz instrukcja kamera).

 1. Uruchomienie hydronicznego systemu grzewczego automatycznie              Ta funkcja służy do uruchomienia instalacji systemu grzewczego automatycznie w wybranym czasie. Z automatycznym uruchomieniem ogrzewania system działa przez 24 godziny i  zatrzymuje się. Następnie powtarza automatyczne uruchomienie raz na tydzień; tego samego dnia i godziny, tak długo gdy funkcja jest aktywowana. Do automatycznego rozpoczęcia działania, przycisk Włącz / Wyłącz musi być ustaw na Wył.
 2. Dźwięk             Zapewnia alarmy dźwiękowe w różnych sytuacjach:
 • Przycisk włączania i wyłączania dźwięku,
 • Sygnał dźwiękowy, gdy temperatura ciepłej wody zostanie osiągnięta, gdy ustawiony jest przepływ (FLOW Alde )* zainstalowano i wybrano opcję więcej ciepłej wody,
 • Sygnał dźwiękowy w przypadku „awarii gazu”.
 1. Resetowanie systemu grzewczego        Użyj tej funkcji, aby zresetować panel sterowania do ustawienia fabrycznego. Po zresetowaniu panel jest zaprogramowany w następujący sposób: grzałka jest wyłączona, tryb elektryczny działa na poziomie 1, ogrzewanie gazowe jest w trybie włączonym i ustawiona temperatura wynosi  22 ° C. Inne funkcje są dezaktywowane.
 1. Start zewnętrzny         Ta funkcja jest używana podczas uruchamiania hydronicznego systemu ogrzewania z zewnątrz pojazdu. Po uruchomieniu zewnętrznego rozruchu panel sterowania musi być wyłączony. Zewnętrzny start ma trzy tryby: Off, Ext  i 230 V.

W trybie wyłączenia funkcja jest wyłączona.

* Ext.   Ta funkcja jest używana podczas uruchamiania systemu grzewczego przez zewnętrzny sygnał. Kiedy zewn. funkcja została aktywowana, panel sterowania musi być wyłączony, ale należy podłączyć źródło zasilania 12V.  Pożądane parametry / funkcje dla układu grzewczego muszą być ustawione przed wyłączeniem panelu sterowania. Ta funkcja wymaga instalacji akcesoriów do rozruchu zewnętrznego.

230 V.  Ta funkcja służy do uruchomienia hydronicznego systemu grzewczego przy napięciu 230 V, gdy zewnętrzne źródło napięcia jest podłączone do pojazdu. Kiedy funkcja 230 V jest aktywowana, panel sterowania musi być wyłączony, ale należy podłączyć źródło zasilania 12V. Pożądane parametry / funkcje dla kotła należy ustawić przed wyłączeniem panelu sterowania. (podłączone 230 V).

 1. Język          Ta funkcja służy do ustawiania ekranu języka. Dostępne języki to: angielski i francuski kanadyjski. Jednakże menu serwisowe jest dostępne tylko w języku angielskim (patrz rozdział 2.11).
 2. Zainstalowane akcesoria      Zainstalowane akcesoria są tutaj aktywowane (patrz rozdział 2.13).
 3. Menu serwisowe       Pokazane są tutaj następujące odczyty:

Temperatura glikolu

Temperatura ciepłej wody

Moc 12 V do kotła

Aby wyjść z menu Narzędzia, naciśnij Return lub Menu.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, zapoznaj się z instrukcjami producenta pojazdu.

2.10 MENU SERWISOWE I RESET

 • MENU SERWISOWE

Dostęp do menu serwisowego uzyskuje się przez naciśnięcie przycisku serwisowego (patrz rysunek A). Funkcja pokazuje odczyty z instalacji systemu ogrzewania na ekranie (rysunek B i C). Odczyty są aktualizowane raz na sekundę.

 • RESETOWANIE

Panel można zresetować do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk Reset. Po zresetowaniu panel zostanie ustawiony w następujący sposób:

Ogrzewanie hydroniczne  – tryb wyłączenia

Działanie elektryczne – 1 kW

Ogrzewanie gazowe – tryb włączenia

Temperatura wewnętrzna – 22 ° C

Ciepła woda – w trybie normalnym

Inne funkcje są wyłączone.

Funkcje wybrane w części Zainstalowane funkcje (patrz rozdział 2.13) nie będą miały wpływu na Reset.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, patrz instrukcja producenta pojazdu.

2.11 WYŚWIETLANIE INFORMACJI  O USTERKACH

Low battery – Niski poziom naładowania akumulatora:  zasilanie 12 V dla hydronicznego systemu grzewczego spadło poniżej 10,8 V, prawdopodobnie powodując wyłączenie systemu.Ten komunikat kasuje się automatycznie, gdy prąd osiągnie 11 V.

Jeśli napięcie spadnie, mogą pojawić się różne komunikaty o błędach pojawiają się również.  Upewnij się, że kocioł ma właściwe napięcie.

Fan restarts –  Wentylator uruchamia się ponownie:  nieprawidłowa prędkość wentylatora. Nowa próba uruchomienia została wykonana. Powtarzające się usterki powodują „Awarię wentylatora”. Jeśli „Awaria wentylatora” powtórzy się po zresetowaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli wyświetli się „Fan restart”, nie jest wymagane żadne działanie.

Gas failure – Awaria gazu:  Brak gazu lub gaz nie zapala się. Sprawdź, czy w butla jest gaz. Spróbuj użyć innej butli z gazem (najlepiej propan). Sprawdź reduktor gazu i czy zawory odcinające są otwarte i nie są zamarznięte. Upewnij się, że gaz jest dostępny.

 Overheat red fail – Przegrzanie czerwony błąd: przegrzanie (czerwony kabel). Odpowietrzyć system powietrza. Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Powinno być w przybliżeniu po schłodzeniu 0,5 cm (1 cm) powyżej znaku Min. Sprawdź, czy pompa cyrkulacyjna reaguje. Poczekaj 15 minut do ostygnięcia płynu. Ta usterka może powstać, jeśli system grzewczy będzie pracował z dużą mocą w tym samym czasie, gdy w systemie grzewczym występują bąble powietrzne;  system grzewczy powinien  zostać odpowiednio odpowietrzony. Jeśli komunikat się powtarza, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Overheat blue fail – Przegrzanie niebieski błąd: przegrzanie (niebieski kabel).

Overheat PCB – Przegrzanie płytki drukowanej:  Zadziałał bezpiecznik w hydronicznym systemie grzewczym. Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Powinno być po schłodzeniu ok. 0,5 cm (1 cm) powyżej znaku Min.   Sprawdź, czy system grzewczy jest wentylowany i czy otwory wentylacyjne są drożne.

* Window open – Okno otwarte: zadziałał opcjonalny czujnik okna; ogrzewanie gazowe jest zawieszone.Ten komunikat usuwa się automatycznie, a ogrzewanie gazowe wznawia się po zamknięciu okna.

Heater not found – Nie znaleziono grzejnika:  Przerwa w komunikacji między kotłem a panelem sterowania Alde. Sprawdź kabel między sterownikiem Alde i kotłem.

3rd party C. fail – Awaria C. strony trzeciej:  Błąd komunikacji między panelem sterowania Alde a panelem zewnętrznym.

Panel failure – Awaria panelu: W panelu sterowania jest wilgoć. Wyjmij panel sterowania Alde z pojazdu, przewietrz go  i pozostaw w ciepłym, suchym miejscu na noc.

Red connection failure – Błąd połączenia czerwonego:  Problem z czerwonym kablem lub czerwonymi stykami. Brak komunikacji z kotłem 3020, klimatyzacją lub iNet.

Yellow connection fail – Żółte połączenie nie powiodło się:  Problem z kablem między panelem Alde a panelem głównym CI lub jego złączami.

Aby zresetować niektóre usterki spróbuj uruchomić ALDE ponownie, zamknij kocioł z panelu sterowania i odłącz 230 V od pojazdu i odłącz 12V od kotła.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, patrz producent pojazdu instrukcje.

2.12 AKTYWOWANIE ZAINSTALOWANYCH FUNKCJI

Przy pierwszym użyciu hydronicznego systemu grzewczego sprawdź, czy odpowiednie akcesoria / funkcje są aktywne. Dotyczy to również uzupełniania układu grzewczego o akcesoria / funkcje.

Aktywuj akcesoria / funkcje, naciskając zainstalowane akcesoria (patrz rys. A) i zaznaczając odpowiednią funkcję /akcesorium do aktywacji.

Odpowiednie pole należy zaznaczyć, jeśli masz:

Podłączony panel zewnętrzny.

Podłącz Alde Flow *, aby zwiększyć pojemność ciepłej wody. Jeśli zainstalowany jest Alde Flow * (nr art. 3020 163) i panel pracuje w trybie dodatkowej ciepłej wody, może być dostarczone więcej ok. 3,78 litra / minutę gorącej wody.

Podłączono wzmacniacz

Podłączono pompę 12 V do ogrzewania silnika pojazdu przez system ogrzewania Alde.

Podłączanie monitor obciążenia

A

Podłączono pompę 12V do ogrzewania podłogowego.

Funkcje oznaczone (*) to akcesoria, które nie są zainstalowane we wszystkich pojazdach, patrz instrukcje producenta pojazdu.

2.13 PANEL STEROWANIA 3020 623 PODŁĄCZENIA KABLI

Podłącz akcesoria do panelu sterowania, jak pokazano na poniższym schemacie.

WAŻNE

Nie zaciskaj ani nie łącz przewodów 12V ani czujników z kablami 230 V. Nie umieszczaj kabli blisko siebie, bo wzrasta ryzyko zwarcia instalacji.

Facebook