Wpisy

Najdłuższe rzeki Polski – źródła

Postawiłem przed sobą kolejne wyzwanie – chcę dotrzeć do źródeł największych rzek płynących po Polsce.

Sprawdziłem w internecie – nikt przede mną tego nie zrobił.

Najpierw utworzyłem listę rzek płynących co najmniej przez 100 km przez naszą piękną ojczyznę, a następnie na Google Maps zrobiłem mapę z ich źródłami. Wiem, że z pewnością będą korekty, bo w kilku przypadkach mam wątpliwości, ale z przyjemnością naniosę własne poprawki.

W poniższym linku jest moja mapa umiejscowienia źródeł głównych rzek Polski:

Źródła najdłuższych rzek Polski

W precyzyjnym ustalaniu źródeł bardzo pomocna okazała się rastrowa mapa podziału hydrograficznego Polski.

Czytaj więcej

Raba

Opis umiejscowienia i znalezienia źródła Raby – wkrótce 🙂

Rdzawka

Źródło Raby        Początek Raby